ემოციური ჭარბწონიანობა

emociuri wona ემოციური წონა
კითხვის გაგრძელება
  887 ნახვა

სტრესი, როგორც ჯილდო

stresi rogorc jildo სტრესი როგორც ჯილდო
კითხვის გაგრძელება
  920 ნახვა

სტრესის მახასიათებლები

stresis maxasiateblebi სტრესის მახასიათებლები
კითხვის გაგრძელება
  751 ნახვა

ტვინის რეაგირება სტრესზე

tvinis reagireba stresze ტვინის რეაგირება სტრესზე
კითხვის გაგრძელება
  754 ნახვა

სტრესი - მოთხოვნილებები და შესაძლებლობები

stresi-motxovnilebebi-da-shesadzleblobebi სტრესი- მოთხოვნილებები და შესაძლებლობები
კითხვის გაგრძელება
  920 ნახვა

მადლიერება და მისი უპირატესობები

madliereba da misi upiratesobebi მადლიერება და მისი უპირატესოსბები

ციცერონი მადლიერებაზე:- „მადლიერება სიყვარულის აღმაფრთოვანებელი ემოციაა"

კითხვის გაგრძელება
  1624 ნახვა

გაუმკლავდით სტრესს დამოუკიდებლად

selfcarepost სტრესთან გამკლავება
კითხვის გაგრძელება
  730 ნახვა

იუმორის როლი პოზიტიურ ფსიქოლოგიაში

iumoris roli pozitiur fsiqologiashi იუმორის როლი პოზიტიურ ფსიქოლოგიაში

იუმორის სახეები და მისი გამოყენება თერაპიაში

კითხვის გაგრძელება
  1308 ნახვა

9 საშუალება, რომელიც დაგეხმარებათ შფოთვის დაძლევაში

CalmMind შფოთვის დაძლევა.სიმშვიდე
კითხვის გაგრძელება
  1533 ნახვა

ბავშვებთან კომუნიკაციის სტრატეგიები

bavshvebtan komunikaciis strategiebi ბავშვებთან კომუნიკაციის სტრატეგიები
კითხვის გაგრძელება
  1085 ნახვა

მელატონინი - ძილის ჰორმონი.

melatonini - dzilis hormoni მელატონინი - ძილის ჰორმონი.
კითხვის გაგრძელება
  4218 ნახვა

როგორ დავამარხოთ სიბრაზე ?

brazis martva ბრაზის მართვა
კითხვის გაგრძელება
  968 ნახვა

რამდენი ძილი გვჭირდება სინამდვილეში?

ramdeni-dzli-gvchirdeba-sinamdvileshi რამდენი ძილი გვჭირდება სინამდვილეში?
კითხვის გაგრძელება
  746 ნახვა

ძილის დარღვევები. ზოგადი მიმოხილვა.

dzilis dargvevebi. zogadi mimoxilva ძილის დარღვევები. ზოგადი მიმოხილვა
კითხვის გაგრძელება
  603 ნახვა

როგორ დავეხმაროთ ექსპრესიული მეტყველების დარღვევის მქონე ბავშვს

როგორ დავეხმაროთ ექსპრესიული მეტყველების დარღვევის მქონე ბავშვს
კითხვის გაგრძელება
  1289 ნახვა

ექსპრესიული მეტყველების დარღვევა

eqspresiuli metyvelebis dargveva ექსპრესიული მეტყველების დარღვევა
კითხვის გაგრძელება
  824 ნახვა

პანიკური აშლილობა

panic-disorder პანიკური აშლილობა
კითხვის გაგრძელება
  2203 ნახვა

გენერალიზებული შფოთვითი აშლილობა

generalizebuli shpotviti ashliloba გენერალიზებული შფოთვითი აშლილობა
კითხვის გაგრძელება
  2582 ნახვა

რა არის ნერვული ბულიმია ?

bulimia ბულიმია
კითხვის გაგრძელება
  887 ნახვა

რა სიმპტომები ახასიათებს აუტიზმს?

autizmis simptomebi აუტიზმის სიმპტომები
კითხვის გაგრძელება
  4895 ნახვა
დახმარება
Cron Job Starts