ემოციური ჭარბწონიანობა

emociuri wona ემოციური წონა
კითხვის გაგრძელება
  1044 ნახვა

სტრესი, როგორც ჯილდო

stresi rogorc jildo სტრესი როგორც ჯილდო
კითხვის გაგრძელება
  1202 ნახვა

სტრესის მახასიათებლები

stresis maxasiateblebi სტრესის მახასიათებლები
კითხვის გაგრძელება
  901 ნახვა

ტვინის რეაგირება სტრესზე

tvinis reagireba stresze ტვინის რეაგირება სტრესზე
კითხვის გაგრძელება
  939 ნახვა

სტრესი - მოთხოვნილებები და შესაძლებლობები

stresi-motxovnilebebi-da-shesadzleblobebi სტრესი- მოთხოვნილებები და შესაძლებლობები
კითხვის გაგრძელება
  1094 ნახვა

მადლიერება და მისი უპირატესობები

madliereba da misi upiratesobebi მადლიერება და მისი უპირატესოსბები

ციცერონი მადლიერებაზე:- „მადლიერება სიყვარულის აღმაფრთოვანებელი ემოციაა"

კითხვის გაგრძელება
  2459 ნახვა

გაუმკლავდით სტრესს დამოუკიდებლად

selfcarepost სტრესთან გამკლავება
კითხვის გაგრძელება
  870 ნახვა

იუმორის როლი პოზიტიურ ფსიქოლოგიაში

iumoris roli pozitiur fsiqologiashi იუმორის როლი პოზიტიურ ფსიქოლოგიაში

იუმორის სახეები და მისი გამოყენება თერაპიაში

კითხვის გაგრძელება
  1728 ნახვა

9 საშუალება, რომელიც დაგეხმარებათ შფოთვის დაძლევაში

CalmMind შფოთვის დაძლევა.სიმშვიდე
კითხვის გაგრძელება
  1902 ნახვა

ბავშვებთან კომუნიკაციის სტრატეგიები

bavshvebtan komunikaciis strategiebi ბავშვებთან კომუნიკაციის სტრატეგიები
კითხვის გაგრძელება
  1237 ნახვა

მელატონინი - ძილის ჰორმონი.

melatonini - dzilis hormoni მელატონინი - ძილის ჰორმონი.
კითხვის გაგრძელება
  5839 ნახვა

როგორ დავამარხოთ სიბრაზე ?

brazis martva ბრაზის მართვა
კითხვის გაგრძელება
  1431 ნახვა

რამდენი ძილი გვჭირდება სინამდვილეში?

ramdeni-dzli-gvchirdeba-sinamdvileshi რამდენი ძილი გვჭირდება სინამდვილეში?
კითხვის გაგრძელება
  986 ნახვა

ძილის დარღვევები. ზოგადი მიმოხილვა.

dzilis dargvevebi. zogadi mimoxilva ძილის დარღვევები. ზოგადი მიმოხილვა
კითხვის გაგრძელება
  946 ნახვა

როგორ დავეხმაროთ ექსპრესიული მეტყველების დარღვევის მქონე ბავშვს

როგორ დავეხმაროთ ექსპრესიული მეტყველების დარღვევის მქონე ბავშვს
კითხვის გაგრძელება
  1843 ნახვა

ექსპრესიული მეტყველების დარღვევა

eqspresiuli metyvelebis dargveva ექსპრესიული მეტყველების დარღვევა
კითხვის გაგრძელება
  1251 ნახვა

პანიკური აშლილობა

panic-disorder პანიკური აშლილობა
კითხვის გაგრძელება
  2660 ნახვა

გენერალიზებული შფოთვითი აშლილობა

generalizebuli shpotviti ashliloba გენერალიზებული შფოთვითი აშლილობა
კითხვის გაგრძელება
  3177 ნახვა

რა არის ნერვული ბულიმია ?

bulimia ბულიმია
კითხვის გაგრძელება
  1127 ნახვა

რა სიმპტომები ახასიათებს აუტიზმს?

autizmis simptomebi აუტიზმის სიმპტომები
კითხვის გაგრძელება
  6619 ნახვა
დახმარება
Cron Job Starts