სერიული მკვლელი პიროვნებაა რომელსაც სამი ან მეტი ადამინის მკვლელობა, ერთ თვეზე მეტი პერიოდის განმავლობაში აქვს ჩადენილი. 

მედალს ორი მხარე აქვს, დანაშაულის გრძნობაც შეიძლება დაგვეხმაროს სხვადასხვა სიტუაციაში, თუმცა ის ძალიან დამაზიანებელიც შეიძლება აღმოჩნდეს რიგ შემთხვევებში. 

ციცერონი მადლიერებაზე:- „მადლიერება სიყვარულის აღმაფრთოვანებელი ემოციაა"

დახმარება