თქვენი მიმდინარე შეკვეთა
#8O56WJCM6HCE
მიმდინარე შეკვეთა
ერთჯერადი სეანსი

სეანსი მოიცავს პრობლემური საკითხის ზოგად ანალიზსა და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადებას არსებული გამოწვევების შესამცირებლად. კონსულტაციის ხანგრძლივობა განსიზღვრება ინდივიდუალურად, საორიენტაციოდ 50 წუთიდან 90 წუთამდე.

60 გადასახდელი თანხა
60 

ADD SERVICES
1 დამატებითი სეანსი for 40 
40 
2 დამატებითი სეანსი for 70 
70 

ᲒᲐᲓᲐᲮᲓᲘᲡ ᲛᲔᲗᲝᲓᲘ
ინვოისის გადახდის მეთოდი დამუშავდება საბანკო გადარიცხვა
LOGIN
Don't have an account yet? Register Now
This field is required
This field is required
CREATE YOUR ACCOUNT
Already have an account? Login
Before you are able to purchase, we require that you register an account with us first. Please click on the button below to sign-up for a new account
  Register for a New Account Today
Unable to load tooltip content.
Cron Job Starts