თქვენი მიმდინარე შეკვეთა
#8O56WJCM5LXT
მიმდინარე შეკვეთა
3 თვიანი პაკეტი

პაკეტი მოიცავს 13 ფსიქოკონსულტაციას (12 + 1 უფასო), თითოეული სეანსის ხანგრძლივობა განისაზღვრება პაციენტის საჭიროებისამებრ (როგორც წესი 1-დან 2 საათამდე) საკითხის ამოწურვის მიხედვით.

0  for the first 1 დღე, then 450  for each 3 თვე, for 1 installments
0 გადასახდელი თანხა
0 

ADD SERVICES
1 დამატებითი სეანსი for 40 
40 
2 დამატებითი სეანსი for 70 
70 

ᲒᲐᲓᲐᲮᲓᲘᲡ ᲛᲔᲗᲝᲓᲘ
ინვოისის გადახდის მეთოდი დამუშავდება საბანკო გადარიცხვა
LOGIN
Don't have an account yet? Register Now
This field is required
This field is required
CREATE YOUR ACCOUNT
Already have an account? Login
Before you are able to purchase, we require that you register an account with us first. Please click on the button below to sign-up for a new account
  Register for a New Account Today
Unable to load tooltip content.
Cron Job Starts