როგორ დავეხმაროთ ექსპრესიული მეტყველების დარღვევის მქონე ბავშვს

როგორ დავეხმაროთ ექსპრესიული მეტყველების დარღვევის მქონე ბავშვს
კითხვის გაგრძელება
  1289 ნახვა

ექსპრესიული მეტყველების დარღვევა

eqspresiuli metyvelebis dargveva ექსპრესიული მეტყველების დარღვევა
კითხვის გაგრძელება
  824 ნახვა

რა სიმპტომები ახასიათებს აუტიზმს?

autizmis simptomebi აუტიზმის სიმპტომები
კითხვის გაგრძელება
  4896 ნახვა

მშობიარობის შემდგომი დეპრესია

mshobiarobisshemdgomidepresia მშობიარობის შემდგომი დეპრესია
კითხვის გაგრძელება
  737 ნახვა

როგორ დავეხმაეროთ ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი მქონე ბავშვებს (ADHD)

hiperaqtivoba.yuradgebis depiciti.rchevebi ჰიპერაქტივობა.ყურადღების დეფიციტი.რჩევები
კითხვის გაგრძელება
  1243 ნახვა

ADHD-ის გამომწვევი მიზეზები

yuradgheba.hiperaqtivoba.gamomwvevi mizezebi. ჰიპერაქტივობა.ყურადღების დეფიციტი.

არსებობს კავშირი ყურადღების დეფიციტის და ჰიპერაქტივობის სინდრომის განვითარებასა და ორსულობის პერიოდში დედის მიერ მავნე ნივთიერებების (ალკოჰოლის და თამბაქოს) მოხმარებასთან.

კითხვის გაგრძელება
  1059 ნახვა

აუტიზმი

autizmi აუტიზმი
კითხვის გაგრძელება
  1247 ნახვა
დახმარება